Kurumsal Yönetişim

You are here:

Kurumsal Yönetişim

Akiş GYO olarak, kurumsal yönetişim değerlerini esas alan yönetim anlayışını benimsiyor, operasyonlarımızı şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz.

Her yıl Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetişim İlkeleri çerçevesinde bağımsız bir kuruluş tarafından kurumsal yönetim performansımız derecelendirilir. Bu doğrultuda Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuz 2023 yılında 9,64 olarak açıklandı. Bu not ile sektörümüzdeki en yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna sahip şirket olma özelliğimizi koruyarak, kurumsallık ve şeffaflık alanındaki farkımızı bir kez daha ortaya koyduk.

Yıllara Göre Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notlarımız

No Data Found

Etik İlkelerimiz

Sorumluluk: Sorumluluklarımızın bilincindeyiz.
Dürüstlük: Açık ve dürüst iletişim kurarız.
Güven ve Eşitlik: Birbirimize eşit ve adil davranırız.
Gizlilik: Grubumuza, birbirimize ve diğer paydaşlarımıza ait özel bilgileri koruruz.
Yasalara Uyum: Güvenilir kayıtlar ve raporlar tutarız. Yasalara uyarız.
Müşterilerimiz: Müşterilerimizle tutarlı, adil ve özenli iletişim kurarız, aynı ticari temelde yaklaşırız.
İş Arkadaşlarımız: Birbirimize her zaman adil ve saygılı davranırız. Güvene dayalı, istikrarlı, dürüst ilişkiler geliştiririz.
Ürünlerimiz: Hizmet ve ürünlerimizin güvenliği ve kalitesini her zaman en üst değerde tutarız.
Tedarikçilerimiz: Tedarikçilerimizi adil ve benzer şekilde değerlendiririz. Tedarikçilerimizle ilişkilerde özenli davranırız.
Rakiplerimiz: Yasaya uygun ve adil rekabet ederiz.
Çevremiz: Çevreyi koruruz ve sürdürülebilirlik prensibiyle hareket ederiz.