Çalışma Hayatı

You are here:

Çalışma Hayatı

Amacımız yetenekli çalışanları ile “Yenilikçi Şirket” konumumuzu korumaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışanlarımıza sürekli olarak gelişimin teşvik edildiği, sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışabilecekleri, adil ve katılımcı bir çalışma ortamı sunmak önemli önceliklerimiz arasındadır.

Great Place To Work

Akiş GYO olarak, çalışan memnuniyetinin bağlılık ve aidiyet oluşumunda ve güçlenmesinde kilit bir rol oynadığına inanıyoruz. Çalışanlarımızın güvenle bağlandıkları, yaptıkları işten keyif aldıkları, üretken, mutlu ve başarılı hissettikleri bir çalışma ortamı yaratmayı önemsiyoruz. Çalışma hayatımızın belirli boyutlarına odaklanarak bu alanlardaki durumumuzu araştıran ve çıktılar üzerinden analizini yapan Great Place To Work (GPTW) modeli ile iki yılda bir “Güven Endeksi”ni ve “Genel Algı”yı ölçümlüyoruz. Şirket içerisinde gönüllü çalışan temsilcilerinin yer aldığı GPTW Ekibi aracılığıyla ise anket sonuçları doğrultusunda ihtiyaç duyulan, memnuniyet ve bağlılık yaratan uygulamaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz.