Sürdürülebilirlik Raporlarımız

You are here:

Sürdürülebilirlik Raporları

Akiş GYO paydaşlarına değer yaratmak ve yarattığı değeri sürdürülebilir şekilde yarınlara taşımayı misyonu olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda tüm paydaşlar için sadece finansal olarak değil, sosyal ve çevresel olarak uzun dönemli pozitif değerler yaratmak hedefi doğrultusunda bir sürdürülebilirlik anlayışı ile operasyonel mükemmeliyeti hedeflemektedir.

Akiş GYO, bu anlayıştan yola çıkarak yasal uyumun ötesinde iş yapış biçimi ve öncü uygulamaları ile sektöründe önemli bir oyuncu olmaya devam etmektedir. Bu alandaki çalışmalarını da yıllık olarak uluslararası geçerliliği olan GRI (Global Reporting Initiative) formatına göre hazırlamakta ve 2019 yılından beri tüm paydaşları ile paylaşmaktadır.