Ortaklık Yapısı

You are here:

Akiş GYO A.Ş. Ortaklık Yapısı

Pay Sahibi Sermaye Tutarı (TL) Oran%
Raif Ali Dinçkök 120.138.980,20 14,92%
Akkök Holding A.Ş. 118.039.924,34 14,66%
Alize Dinçkök 72.297.587,40 8,98%
Nilüfer Dinçkök Çiftçi 65.593.125,55 8,15%
Alina Dinçkök 45.661.756,79 5,67%
Diğer ve Halka Açık Kısım* 383.268.626,00 47,61%
TOPLAM 805.000.000,28 100,00%

* Raif Ali Dinçkök ve Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Sermayenin 36.353.239,81-TL’lik A Grubu(nama) paylarına sahip olup, A grubu paylar Yönetim Kurulu’na aday gösterme imtiyazına sahiptir.