Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız ve Başarılarımız

You are here:

Türkiye’de varlık ve piyasa değeri olarak sektörünün en büyük oyuncularından biri olan Akiş GYO, sahip olduğu ticari gayrimenkulleri ile geniş sosyal, çevresel ve ekonomik etki alanları oluşturmaktadır.

Şirket bu alanlardaki etkisini pozitif bir niteliğe büründürerek tüm paydaşları için tutkuyla değer üretirken, operasyonel coğrafyasının sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmeyi temel ödevlerinden biri olarak addetmektedir.

Bağımsız Kuruluşlar tarafından sektörünün en yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu’na layık görülen Akiş GYO, sektörü yönlendirerek tüm paydaşları için yarattığı değeri yarınlara taşımayı taahhüt etmenin yanında sosyal, ekonomik ve çevresel alanda yarattığı pozitif değeri sürdürülebilir kılmak adına üstün çaba sarf etmektedir.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde en yüksek nota sahip ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan ilk GYO
CDP’ye halka açık şekilde raporlama yapan ilk GYO
Türkiye’de Finansal kurumlar dışında Sustainable Fitch’ten ESG Derecelendirme notu alan ilk GYO ve kurumsal firma
Birleşmiş Milletler Global Compact (UNGC) katılımcısı
Refinitiv Sürdürülebilirik Platformu’na raporlama yapan dünyadaki 470 konut ve ticari odaklı gayrimenkul şirketi arasında 85 puan ile ilk 10’da
Gayrimenkul sektöründe bir ilk olarak İş’te Eşit Kadın sertifikası

Akiş GYO, Sektöründe öncü ve örnek olma hedefi ve vizyonuyla; sürdürülebilir değer yaratmaya odaklanırken hızla gelişen teknolojiye uygun süreç ve yöntemler geliştirmektedir.

Şirketimizde sürdürülebilirlik yönetimi üyelerini;

Departmanlarının temsili ile oluşturulmuş bir çalışma grubu tarafından yürütülmektedir. Bu oluşum sürdürülebilirlik performansının gözden geçirilmesi, ilgili hedeflerin belirlenmesi, paydaş iletişimi ve sürdürülebilirlik raporunun hazırlanmasından sorumludur.

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimi (Global Compact), BM bölge ofisleri, çalışma örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve hükümetlerle iş dünyasını bir araya getirerek insan hakları, işçi standartları, çevre ve yolsuzlukla ilgili alanları kapsayan on evrensel ilkeyi geliştirme amacı ile başlatılmıştır.

2019 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi katılımcısı olan Akiş GYO bu sözleşmenin on ilkesiyle uyumlu olarak faaliyet göstermektedir. Akiş GYO ayrıca gönüllülük esasıyla benimsediği bu girişimin ilkelerine uyum konusundaki ilerlemelerini, yıllık hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporları aracılığıyla tüm paydaşlar ile paylaşmaktadır.