İklim Değişikliğiyle Mücadele

You are here:

İklim Değişikliğiyle Mücadele

Akiş GYO olarak operasyonlarımızı iklim değişikliğinin yarattığı riskler ve üzerime düşen sorumluluğun bilinciyle yürütüyoruz. Bu nedenle operasyonlarımızın çevresel etkisini asgari seviyelere indirmek için çalışıyoruz. Mevcut tüketimlerimizi etkin bir şekilde sürekli olarak kontrol edip verimliliği artıracak projeleri hayata geçiriyoruz.

Çevresel etkimizi azaltmak ve iklim değişikliğiyle üzerimize düşen sorumluluğun farkındalığı ile 2030 yılına yönelik belirlediğimiz hedeflerimiz şu şekildedir:

Akiş GYO 2021 yılından itibaren karbon ayak izi hesaplanması ve raporlanması yapmaktadır. AKİŞ GYO’nun 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 dönemindeki faaliyetleri sonucu oluşan 1 (bir) yıllık toplam sera gazı emisyonu, 41.861 tCO2e olarak belirlenmiştir. ISO 14064-1:2018 Sera Gazı Emisyon ve azaltımlarının kuruluş düzeyinde hesaplanması ve raporlanması rehberi standardına göre emisyon kırınımları aşağıda detaylı olarak paylaşılmıştır.

BREEAM SERTİFİKASI

Akasya 2018 yılında bina çevresel değerlendirme sistemi olan BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) sertifikasını ‘Excellent’ seviyesinde tescillemiş, 2020 yılında ise BREEAM In Use – International Part 2 (Yapı Yönetimi) kısmı için “Excellent” derecesini almıştır. Akbatı 2016 yılında BREEAM In Use International kapsamında “Excellent” derecesinde sertifika sahibi olmuş̧, 2018 yılında ise BREEAM In UseInternational Part 2 (Yapı Yönetimi) kısmı için “Excellent” derecesini almıştır. 2025 yılında her iki AVM için de “Outstanding” derecesine ulaşmayı hedefliyoruz.