İş Sağlığı ve Güvenliği

You are here:

İş Sağlığı ve Güvenliği

Akiş GYO olarak, tüm operasyonlarımızda sıfır kaza odaklı bir İSG yönetim yaklaşımını benimsiyoruz. Çalışanlarımızın, kiracılarımızın, müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliğine en üst düzeyde önem gösteriyor, İSG çalışmalarımızı; ilgili mevzuat gereklilikleri, Şirket İSG Politikası, ISO 14001 Çevre Yönetimi ile ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Dakks sertifikasyonu ile uyumlu olarak yönetiyoruz. Akiş GYO, Akyaşam ve KidZania İstanbul’da çalışan temsilcilerinin ve gönüllü üyelerin yer aldığı toplam 10 İSG komitesi faaliyet gösterir. Bu komitelerde 6 çalışan temsilcisi olmak üzere toplamda 28 kişi görev alır. Çalışanlar İSG Kurulu’nda temsil edilir ve Kurulda yasal mevzuat gereği olması gerekenler dışında tüm departman müdürleri de Kurul’da yer alır.

İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanlarımızın ve taşeron çalışanlarımızın farkındalıklarını artırmak amacıyla eğitimler düzenliyoruz. Raporlama dönemi içerisinde Akiş çalışanlarımıza 16, Akyaşam çalışanlarımıza ise 30 saat İSG eğitimi verirken, taşeron çalışanlarımıza Akasya’da 2.377, Akbatı’da ise 544 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sağladık. Çalışan başına verilen İSG eğitimi sırasıyla 7,3 ve 3,4 saat olarak gerçekleşti. Ayrıca güncel konuların işlendiği 4 farklı İSG Bültenini çalışanlarımız ile paylaştık. Mevzuatlara göre verilen İSG eğitimlerine ek olarak, dönemsel olarak sağlık konularını içeren (sağlıklı beslenme, ergonomi, tütün bağımlılığı ve pasif etkilenim ile mücadele vb.) eğitimler de sağlıyoruz. Bu kapsamda dönem içerisinde 448 kişi*saat eğitim düzenledik. 2022 yılında kaza ağırlık oranlarını Akasya’da %62, Akbatı’da ise %74 oranında azalttık. Bununla birlikte ciddi yaralanma ya da ölümle sonuçlanan bir kaza yaşanmadı.