Prospectus and Public Offering Circular

You are here:

Prospectus and Public Offering Circular

TitleLink
Taslak İzahname – Ocak 2021
Sermaye Artışının Gerekçesi ve Artıştan Elde Edilecek Nakit Girişinin Kullanım Yerleri
Fon Kullanım Raporu – Ocak 2021
Birleşme Sözleşmesi
Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanımına İlişkin Rapor
Akiş Taslak İzahname
Akiş GYO / SPK Tarafından Onaylanan İzahname ve Ekleri
26.06.2014 – Tarihli Onaylı İzahname
24.08.2021 – Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanımına İlişkin Rapor
23.03.2015 – Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
17.03.2021 – Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
15.07.2014 – Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
12.11.2021 – Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanımına İlişkin Rapor

Stock Certificate

Stock Certificate