Previous slide
Next slide
Sürdürülebilirlik Yaklaşımlarımız

Türkiye’de varlık ve piyasa değeri olarak sektörünün en büyük oyuncularından biri olan Akiş GYO, sahip olduğu ticari gayrimenkulleri ile geniş sosyal, çevresel ve ekonomik etki alanları oluşturmaktadır. Şirket bu alanlardaki etkisini pozitif bir niteliğe büründürerek tüm paydaşları için tutkuyla değer üretirken, operasyonel coğrafyasının sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmeyi temel ödevlerinden biri olarak addetmektedir.

Bağımsız Kuruluşlar tarafından sektörünün en yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu’na layık görülen Akiş GYO, sektörü yönlendirerek tüm paydaşları için yarattığı değeri yarınlara taşımayı taahhüt etmenin yanında sosyal, ekonomik ve çevresel alanda yarattığı pozitif değeri sürdürülebilir kılmak adına üstün çaba sarf etmektedir.

Akiş GYO, bağlı olduğu Akkök Şirketler Grubu’nun kurumsal birikimi ve kendine ait sektör tecrübesi doğrultusunda sektörü ve Türkiye için örnek oluşturan sürdürülebilirlik uygulamalarını hayata geçirmektedir.

Sektöründe öncü

Örnek olma hedefi ve vizyonuyla;

Ana başlıklarında sürdürülebilir değer yaratmaya odaklanırken hızla gelişen teknolojiye uygun süreç ve yöntemler geliştirmektedir.Şirketimizde sürdürülebilirlik yönetimi üyelerini Genel Müdür, Satış ve Pazarlama, İş Geliştirme, Stratejik Planlama ve Yatırımcı İlişkileri, İnsan Kaynakları, İnşaat Yönetimi ve Kamu İlişkileri, Mali ve İdari İşler, Kurumsal İletişim departmanlarının temsili ile oluşturulmuş bir çalışma grubu tarafından yürütülmektedir. Bu oluşum sürdürülebilirlik performansının gözden geçirilmesi, ilgili hedeflerin belirlenmesi, paydaş iletişimi ve sürdürülebilirlik raporunun hazırlanmasından sorumludur.

Akiş GYO, Sektöründe öncü ve örnek olma hedefi ve vizyonuyla; sürdürülebilir değer yaratmaya odaklanırken hızla gelişen teknolojiye uygun süreç ve yöntemler geliştirmektedir.

Akiş GYO, bağlı olduğu Akkök Şirketler Grubu’nun

kurumsal birikimi ve kendine ait sektör tecrübesi doğrultusunda sektörü ve Türkiye için örnek oluşturan sürdürülebilirlik uygulamalarını hayata geçirmektedir.

Şirketimizde sürdürülebilirlik yönetimi üyelerini;

departmanlarının temsili ile oluşturulmuş bir çalışma grubu tarafından yürütülmektedir. Bu oluşum sürdürülebilirlik performansının gözden geçirilmesi, ilgili hedeflerin belirlenmesi, paydaş iletişimi ve sürdürülebilirlik raporunun hazırlanmasından sorumludur.

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimi (Global Compact), BM bölge ofisleri, çalışma örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve hükümetlerle iş dünyasını bir araya getirerek insan hakları, işçi standartları, çevre ve yolsuzlukla ilgili alanları kapsayan on evrensel ilkeyi geliştirme amacı ile başlatılmıştır.

2019 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi katılımcısı olan Akiş GYO bu sözleşmenin on ilkesiyle uyumlu olarak faaliyet göstermektedir. Akiş GYO ayrıca gönüllülük esasıyla benimsediği bu girişimin ilkelerine uyum konusundaki ilerlemelerini, yıllık hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporları aracılığıyla tüm paydaşlar ile paylaşmaktadır.