Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI

Akiş GYO A.Ş. dahilinde düzenlenen her türlü kampanyaya ilişkin bilgilendirmenin ve yine Akiş GYO A.Ş.’ye ilişkin her türlü tanıtımın tarafıma 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca “Ticari Elektronik İleti” olarak kabul edilen bilgilendirme kısa mesajı ve elektronik posta vasıtası ile gönderilmesine aynı kanunun 6.Maddesi kapsamında onay veriyorum.