Right to Inspect Announcement Documents

You are here:

Right to Inspect Announcement Documents

TitleLink
Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan Duyuru Metni
Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni
Onaylı Duyuru Metni ve Ekleri
Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Raporu
Birleşme Sözleşmesi
Birleşme Sonrası Tahmini Açılış Bilançosu
30.06.2016 Konsolide Mali Tablolar
08 Kasım 2016 tarihli Birleşme Raporu
08 Kasım 2016 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi