28 Aralık 2016 Olağanüstü Genel Kurul ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul