Ortaklık Yapısı

AKİŞ GYO A.Ş. Ortaklık Yapısı

Pay Sahibi Sermaye Tutarı Oran%
Ali Raif Dinçkök 104.022.994 24,19%
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 74.800.803 17,39%
Akkök Holding A.Ş. 63.065.857 14,66%
Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. 32.185.417 7,48%
Nilüfer Dinçkök Çiftçi 32.005.908 7,44%
Diğer 124.010.871 28,84%
TOPLAM 430.091.850 100,00%

* Ali Raif Dinçkök ve Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Sermayenin 19.422.648,65-TL’lik A Grubu(nama) paylarına sahip olup , A grubu paylar Yönetim Kurulu’na aday gösterme imtiyazına sahiptir.